Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể: Tích cực học tập và làm theo lời Bác thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

“Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” – Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người khẳng định bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thời gian qua, thấm nhuần lời dạy của Bác, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị, lực lượng vũ trang huyện Ba Bể đã nỗ lực vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xứng đáng là tập thể quân đội điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác./.

 

 Thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang huyện Ba Bể đã được cụ thể hoá từ các phong trào thi đua trong đó trọng tâm là công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương. Mỗi cán bộ, chiến sỹ đều thấm nhuần lời Bác Hồ dạy về người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên…Đồng thời, Ban CHQS huyện Ba Bể đã tích cực sửa đổi lối làm việc, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ quân đội thông qua tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động và thực hiện các khâu đột phá, tập trung vào cải cách hành chính quân sự, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy. Thấm nhuần lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện đã có sự tự điều chỉnh mình bằng những việc làm cụ thể, sát thực; cấp trên nêu gương trước cấp dưới; cán bộ sâu sát hơn với cơ sở, có trách nhiệm với chiến sỹ, hoà mình, gần gũi, thấu hiểu rõ cuộc sống, hoàn cảnh của từng người…

 


Ảnh: Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp


Đánh giá một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Văn Bắc, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện Ba Bể cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Bể đã thường xuyên tổ chức quán triệt học tập tốt các văn bản, chỉ thị Nghị quyết của cấp trên tới toàn thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị về thực hiện công tác quốc phòng –quân sự địa phương. Bên cạnh đó đơn vị còn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng cán bộ, tổ chức chỉ đạo cơ quan và các cơ sở thực hiện huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đúng kế hoạch và thời gian theo quy định. Ban CHQS huyện đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ chiến sỹ tại đơn vị. Trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS huyện đã duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, trực quân số. Đặc biệt, đơn vị đã chỉ đạo luyện tập, diễn tập chiến đấu trị an tại 16/16 xã, thị trấn trong huyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” đơn vị còn tích cực trồng cây xanh, vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên đơn vị, đồng thời tích cực tăng gia sản xuất, phát triển chăn nuôi để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sỹ. Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua đơn vị còn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương  tham gia tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới .

Hiệu quả rõ nhất trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo lời Bác của lực lượng vũ trang huyện Ba Bể là phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, tính gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có sự chuyển biến, tiến bộ, ý thức tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, chiến sỹ được chú trọng, các mặt công tác quân sự quốc phòng địa phương được thực hiện nghiêm túc, tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, chiến sĩ luôn được giữ vững; đoàn kết nội bộ được củng cố; cán bộ, chiến sỹ đều phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Những ngày này,  cả nước đang hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014) , Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể đã đẩy mạnh phong trào thi đua đột kích, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thông qua các hoạt động thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đã khơi dậy mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện có nhận thức sâu sắc hơn về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang, chiến công hiển hách của QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những kết quả đạt được qua các phong trào sẽ góp phần quan trọng xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trên địa bàn huyện. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong năm 2015 và những năm tiếp theo Ban CHQS huyện Ba Bể sẽ tiếp tục củng cố kiện toàn LLVT từ huyện đến các đơn vị cơ sở có đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng thời tích cực xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 

 

Bài trướcTập huấn định hướng các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi giai đoạn 2015 – 2016
Bài tiếp theoLễ mở thầu gói thầu xây lắp công trình đường Ngạm Khét xã Cao Thượng và đường Bản Cám xã Nam Mẫu