Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể: Khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2016

Ngày 18/01, Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2016 cho các đồng chí là trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và các đồng chí là thôn đội trưởng trên địa bàn huyện./.

 


Trong thời gian 7 ngày ngày 18 đến ngày 24/1, các học viên sẽ được truyền đạt một số nội dung như: Quán triệt nhiệm vụ QP – QSĐP năm 2016 của Đảng ủy quân sự tỉnh, huyện; phòng chống “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; Chức trách nhiệm vụ  của thôn đội trưởng; huấn luyện điều lệnh đội ngũ và kỹ thuật chiến đấu bộ binh… 

Lớp tập huấn nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức cho các cán bộ dân quân về đường lối, quan điểm của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, nắm vững một số quan điểm, nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh nói riêng. Qua đó sẽ góp phần nâng cao trình độ tham mưu tác chiến, huấn luyện, chỉ huy phân đội hoạt động, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP-QSĐP ở cơ sở trong tình hình mới./.

Bài trướcBa Bể tích cực chăm sóc cây trồng vụ đông
Bài tiếp theoHội Cựu sinh viên Đại học mỏ địa chất – Trắc địa k20: Tặng quà tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể