Ba Bể tích cực chăm sóc cây trồng vụ đông

Để đảm bảo cây trồng vụ đông sinh trưởng và phát triển tốt, hiện, ngành chuyên môn cũng như cáp ủy chính quyền địa phương đang tích cực chỉ đạo người dân trên địa bàn huyện tập trung chăm sóc các cây trồng vụ đông, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, thích ứng với thời tiết đảm bảo cho thu hoạch đạt kết quả cao nhất./.

 

Ảnh: Chị Hoàng Thị Tạch – Thôn Nà Mô 1 xã Địa Linh đang tích cực chăm sóc cây khoai tây


Có mặt tại cánh đồng xã Địa Linh, một trong những địa phương trồng nhiều khoai tây nhất của huyện Ba Bể chúng tôi thấy gần 30ha diện tích cây khoai tây và gần 10ha rau màu các loại đều đang sinh trưởng phát triển tốt.   Đang tích cực tỉa cành, vun gốc và bón phân cho cây khoai tây chị Hoàng Thị Tạch – Thôn Nà Mô 1 xã Địa Linh cho biết: Vụ đông này gia đình chị cũng trồng 1.000m2 cây khoai tây, hiện nay cây khoai tây đang sinh trưởng và phát triển tốt, hiện gia đình đang tích cực làm cỏ, bón phân cho cây sinh trưởng phát triển tốt.

Trao đổi với chúng tôi anh Nguyễn Văn Đông – Chủ tịch UBND xã Chu Hương cho biết: trong những năm trở lại đây cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện, cấp ủy chính quyền xã Chu Hương đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cầu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh việc thâm canh tăng vụ kết hợp công tác khuyên nông khuyên lâm, thực hiện các mô hình phát triền kinh tế có hiệu quả và bền vững. Vụ đông năm 2015, toàn xã trồng được 15ha cây vụ đông, trong đó diện tích cây khoai tây chiếm 10ha. Hiện nay cây đang sinh trưởng phát triển tốt. Trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền xã chỉ đạo người dân tích cực thăm đồng, phát hiện sớm để phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Vụ đông năm 2015, toàn huyện trồng được gần 200ha cây khoai tây, khoai lang và các loại rau màu khác. Trong đó có gần 40ha cây khoai tây, 37ha cây khoai, còn lại là diện tích rau màu các loại. Tập trung chung chủ yếu tại các xã Địa Linh, Cao Trĩ, Chu Hương, Thị trấn Chợ Rã, Thượng Giáo và xã Khang Ninh. Nhờ được chăm sóc thường xuyên và đúng kỹ thuật như đã được tập huấn nên nhìn chung đến thời điểm này các loại cây trồng ở các địa phương cơ bản đều sinh trưởng và phát triển tốt. Ông Nông Quốc Thuỵ, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Ba Bể cho biết: Ngay sau khi kết thúc vụ mùa, phòng đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền và vận động nhân dân làm đất để gieo trồng các cây trồng vụ đông đúng thời vụ, chỉ đạo Vật tư Nông nghiệp huyện cung ứng đúng, đủ các loại giống đảm bảo theo kế hoạch. Hiện nay cơ bản những diện tích cây trồng vụ đông đều sinh trưởng phát triển tốt, chưa có sâu bệnh hại.

Có thể nói, cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền các địa phương, sự chủ động của người dân cây trồng vụ đông sinh trưởng phát triển tốt góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống của bà con nông dân một số địa phương trên địa bàn huyện./.