Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể: Chi trả trợ cấp một lần theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày 18/11, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho 25 trường hợp thuộc diện được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trên địa bàn huyện./.

 

Ảnh: Cán bộ  Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể chi trả tiền cho đối tượng thuộc diện hưởng chính sách theo quyết định 62 của Chính Phủ.


Được biết đây là đợt thứ 2 trong năm 2015 ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Bể tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho các đối tượng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số tiền chi trả đợt này là trên 100 triệu đồng. Như vậy, sau 2 đợt chi trả  trong năm, toàn huyện có 42 trường hợp  được chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền gần 168 triệu đồng. Việc chi trả trợ cấp đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các đối tượng chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.