Ban chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh: Kiểm tra kết quả việc thực hiện kết luận 61 – KL/TW của Ban bí thư Trung ương và quyết định số 673/ QĐ – TTg của Thủ tướng Chính Phủ./.

Ban chỉ đạo đề án 61 của tỉnh do đồng chí Hoàng Thu Trang – Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với huyện Ba Bể kiểm tra kết quả thực hiện kết luận 61 – KL/TW của Ban bí thư Trung ương về “ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2011- 2020” và quyết định số 673/ QĐ – TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc “ Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020.” Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Ủy viên BCH tỉnh ủy – Bí thư huyện ủy, đồng chí Ma Văn Duy – Phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Cao Minh Hải – Phó chủ tịch UBND huyện./.

 

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc tại Ba Bể


Triển khai kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định số 673 của Chính phủ, hội nông dân huyện đã xây dựng đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân huyện giai đoạn 2011 – 2015. Trong đó tập trung mở rộng đổi mới hoạt động huy động vốn, đối tượng cho vay, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý quỹ từ huyện đến cơ sở qua đó hỗ trợ giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh sản xuất hàng hoá, phát triển ngành nghề tạo việc làm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Hiện nay hội nông dân huyện Ba Bể đang quản lý trên 260 triệu đồng quỹ hỗ trợ nông dân trong đó cấp huyện trên 118 triệu đồng và cấp xã là trên 140 triệu. Trong đó hội nông dân huyện uỷ thác cho vay 400 triệu đồng với 14 hộ vay vốn từ nguồn quỹ của Hội nông dân tỉnh, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân huyện cho 13 hộ vay với số tiền 117 triệu và cho 30 hộ vay với số tiền trên 110 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của xã. Nguồn quỹ cho vay được nông dân sử dụng đầu tư vào phát triển các mô hình kinh tế như chăn nuôi  trâu, lợn nái sinh sản, gà, bò sinh sản, trồng hồng không hạt…

Đối với việc thực hiện quyết định 673 của Thủ tướng Chính Phủ, huyện đang chờ nguồn bổ sung vốn từ ngân sách nhà nước của địa phương để xây dựng thực hiện các mô hình.  Tuy nhiên tại buổi làm việc, BCĐ của tỉnh cũng đã chỉ ra những tồn tại và hạn chế của huyện như việc triển khai vẫn còn chậm tiến độ so với yêu cầu, công tác chỉ đạo và thực hiện vẫn còn lúng túng. Việc phối hợp giữa Hội nông dân với các ban, ngành theo nội dung trong Đề án vẫn chưa thực sự hiệu quả. Việc xây dựng nguồn quỹ, kinh phí thực hiện các chương trình phối hợp vẫn còn nhiều bất cập…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thu Trang – Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư ghi nhận những kết quả trong việc triển khai thực hiện thực hiện kết luận 61 – KL/TW của Ban bí thư Trung ương về “ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2011- 2020” và quyết định số 673/ QĐ – TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc “ Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020.” Đồng chí yêu cầu BCĐ thực hiện đề án của huyện Ba Bể cần tiếp tục tham mưu  hoàn thiện các BCĐ cấp cơ sở đồng thời triển khai thực hiện quỹ hỗ trợ nông dân của 2 xã Hoàng Trĩ và Phúc Lộc. Đồng chí cũng yêu cầu huyện cần tích cực  vận độngnguồn quỹ hỗ trợ nông dân ở cơ sở để triển khai Đề án hiệu quả góp phần thiết thực vào mục tiêu hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo tại địa phương.

 

Bài trướcHội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 2
Bài tiếp theoBan chỉ đạo Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện: Họp bàn công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ 2 năm 2014