Bà con nông dân xã Yến Dương tích cực thu hoạch sắn

Những ngày này, cùng với việc chăm sóc cây trồng vụ đông, bà con nông dân xã Yến Dương đang tích thu hoạch sắn.

 

 

Năm nay, bà con nông dân xã Yến Dương trồng được trên 150ha cây sắn, tăng so với năm 2013 là trên 20ha. Hiện nay bà con nông dân đã thu hoạch được trên 80% diện tích, năng xuất đạt 70tấn/ha.

Với giá bán 3.000đ/kg sắn khô và 1.200đ/kg sắn tươi, trong dịp này nguồn thu từ sắn giúp cho bà con nông dân có được một cái tết cổ truyền sung túc hơn.