Bà con nhân dân các xã trên địa bàn huyện Ba Bể: Xử lý thực bì trồng rừng đạt khoảng 80% diện tích

Những ngày này, bà con nhân dân các xã thuộc Ban quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Ba Bể đang tích cực xử lý thực bì chuẩn bị cho công tác trồng rừng năm 2015 dạt kết quả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Bà con nông dân xã Bành Trạch đang tiến hành xử lý thực bì

 

 

Vụ trồng rừng năm 2015, Ban quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng của huyện được giao trồng mới 700ha rừng theo Dự án 147, trong đó diện tích trồng rừng sản xuất tập trung 550ha, rừng phân tán 140ha và rừng phòng hộ 10ha. Tuy nhiên đến thời điểm này các đơn vị thuộc Ban quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng của huyện mới chỉ thiết kế đạt trên 645ha bằng 66,5% kế hoạch, nguyên nhân do không có diện tích để thiết kế.

Hiện nay, người dân đã phát dọn hiện trường và xử lý thực bì đạt khoảng 80% diện tích đã thiết kế. Theo kế hoạch huyện ta phấn đấu đến cuối tháng 4 sẽ hoàn thành việc xử lý thực bì, cuối tháng 5, đầu tháng 6 sẽ bắt đầu phát cây giống và tiến hành trồng rừng.

Bên cạnh việc chỉ đạo các địa phương chuẩn bị mọi điều kiện cho công tác trồng rừng, phòng chuyên môn cũng tích cực hướng dẫn bà con xử lý thực bì sao cho an toàn, hiệu quả, đề phòng nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra.

 

 

Bài trướcBa Bể: Nỗ lực xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh
Bài tiếp theoThanh niên Ba Bể tích cực phát triển kinh tê