Ba Bể:Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ mùa ước đạt trên 30.400 tấn

Theo ước tính của ngành chuyên môn huyện Ba Bể, tổng sản lượng lương thực có hạt vụ mùa năm 2018 của huyện đạt trên 30.400 tấn./.

Người dân huyện Ba Bể thu hoạch lúa vụ mùa 2018

Trong đó cây lúa ước đạt trên 20.600 tấn bằng 101,9% KH, cây ngô ước đạt trên 9.800 tấn bằng 94% KH. Năm nay, điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nên diện tích cây lương thực ít bị ảnh hưởng của sâu bệnh và thiên tai, cùng với đó, ngành chuyên môn đã phối hợp với các địa phương và người dân triển khai các mô hình như cải tạo 120ha đất lúa, áp dụng gieo cấy 28 ha lúa theo phương pháp cải tiến SRI , hỗ trợ người dân chuyển đổi những diện tích đất lúa không chủ động nước sang trồng ngô có giá trị năng suất cao từ đó đã góp phần đảm bảo diện tích cũng như năng suất và sản lượng lương thực có hạt của toàn huyện đạt kế hoạch đề ra.

Bài trướcCông an Ba Bể: Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2018.
Bài tiếp theoBa Bể hoàn thành khám tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân năm 2019