Ba Bể xây dựng được 68 mô hình “ Sạch nhà, tốt ruộng”

Hiện nay, Hội Nông dân huyện Ba Bể đã xây dựng được 68 mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng” ./.

Chi hội nông dân thôn Tiền Phong xã Địa Linh thực hiện tốt mô hình “ Sạch nhà tốt ruộng”

Để tiển khai, mỗi năm, các cấp Hội nông dân tiếp tục triển khai đến hội viên nhiều biện pháp để duy trì và xây dựng mới các mô hình hình sạch nhà, tốt ruộng .Các mô hình này phải đáp ứng được những tiêu chuẩn như: Nhà xây dựng kiên cố đảm bảo 3 cứng, các công trình phụ: Giếng, bể nước, bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi… được bố trí phù hợp, gọn gàng sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hội viên nông dân thực hiện bảo vệ môi trường nước; không vứt bao bì thuốc bảo vệ thực vật hay xác động vật chết bừa bãi trên cánh đồng… tổ chức chôn lấp xử lý rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo định kỳ; bố trí chuồng trại, khu chăn nuôi xa nhà, nhiều hộ gia đình ở các thôn còn xây dựng được hầm biogas, sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn để hạn chế ô nhiễm.