Ba Bể với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Trong năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trên địa bàn huyện Ba Bể đã được chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, quy ước khu dân cư, thôn, bản và lồng ghép với các chương trình khác. Qua đó, góp phần đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

 

Ảnh: Một góc Thôn Nà Khuổi – xã Thượng Giáo

 

Thôn Nà Khuổi xã Thượng Giáo có 75 hộ với 328 nhân khẩu, trong đó bà con trong thôn chủ yếu làm kinh tế nông, lâm nghiệp, chăn nuôi. Trò chuyện với chúng tôi Bà Triệu Thị Toan, Bí thư Chi bộ thôn Nà Khuổi cho biết: Để triển khai tốt phong trào, Ban đại diện thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với  5 nội dung và 7 tiêu chí của cuộc vận động. Nhờ đó, 15 năm qua thôn Nà Khuổi luôn đạt danh hiệu làng văn hóa và thôn có từ 71 – 73 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Đặc biệt, năm 2014, thôn còn vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công bê tông hóa 800m đường nông thôn mới.

Đồng chí Ma Thế Hùng – Phó chủ tịch UBND xã Thượng Giáo cho biết: Để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thực sự đi vào đời sống của người dân, hàng năm cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nội dung của phong trào gắn với phong trào văn hóa, văn nghệ, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghè, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Qua đó đã được người dân đồng tình ủng hộ.

Trong những năm qua, huyện Ba Bể đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu xây dựng thiết chế và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, đời sống cơ sở, làm cho phong trào lan tỏa, thấm sâu vào từng gia đình và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Đến nay, 100% số làng, bản, tổ khu phố có hương ước, quy ước phê duyệt; 163 thôn bản không có người mắc tệ nạn xã hội; 170 khu dân cư không có người vi phạm pháp luật; 186 khu dân cư không có người sinh con thứ 3;  toàn huyện có hơn 8.117 h ộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 57 khu dân cư văn hóa và 120  số cơ quan, đơn vị văn hóa. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện lồng ghép phong trào xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, có nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, hiến ngày công lao động hoặc các hộ được hưởng lợi đóng góp tiền để hỗ trợ hộ bị mất đất…. để làm đường giao thông nông thôn, đường vào khu sản xuất, xóa nhà tạm…

 

Ảnh: Tiết mục văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết các dân tộc

 

 Mặc dù là huyện vùng cao nhưng với việc đa dạng hóa trong công tác triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” mà huyện Ba Bể đã tạo được bước chuyển tích cực, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia và đóng góp. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc./.

 

 

 

Bài trướcDự án cải tạo nâng cấp đường từ bờ hồ đến xã Quảng Khê hoàn thành đạt 70% khối lượng
Bài tiếp theoCông trình Trường mầm non Phúc Lộc: Hoàn thành đạt 70% khối lượng