Ba Bể: Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Bể vừa tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2014-2019 sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đúc Quang – Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; Bùi thị Hoa – Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ; Nguyễn Văn Dong – UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các Ban xây dựng đảng, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện khoá 19 và Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn./.

Toàn cảnh hội nghị

          6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Bể đã có nhiều nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động Mặt trận đã từng bước đi vào chiều sâu, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các tổ chức thành viên, đồng thời thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của huyện năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ huyện đã thực hiện các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động gắn với các phong trào thi đua yêu nước như: Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, đóng góp trên 114 triệu đồng và gần 4.000 công lao động, hiến gần 1.400m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư; vận động ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra được trên 172 triệu đồng…góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn..

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ biểu dương những thành tích của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể đạt được trong 6 tháng qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp huyện Ba Bể cần tăng cường tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt là hướng mạnh hoạt động về cơ sở; tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương

          Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn chủ tịch uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc” ./.

Bài trướcBa Bể quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công
Bài tiếp theoBa Bể: đảm bảo nguồn nước cho sản xuất vụ mùa