Ba Bể: đảm bảo nguồn nước cho sản xuất vụ mùa

Thời gian này, huyện Ba Bể đang tích cực chỉ đạo các địa phương tập trung tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương để đảm bảo tốt nhất nguồn nước tưới tiêu cho việc làm đất và gieo trồng vụ mùa.

Tuyến kênh mưong xã Chu Hương mới được đầu tư xây dựng

          Theo thống kê của phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Ba Bể, hiện nay, toàn huyện có khoảng 315 công trình kênh mương, phai đập. Trong đó 196 công trình đã được kiên cố hoá. Để đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất vụ mùa, hiện các địa phương đang tranh thủ tích trữ nguồn nước mưa vào các hồ chứa; thực hiện tưới nước tiết kiệm, tưới luân phiên. Kiểm tra, xây dựng kế hoạch tu sửa các hư hỏng để đảm bảo tưới. Cùng với đó, các tổ dùng nước ở địa phương cũng tổ chức huy động bà con nông dân phát dọn cỏ các công trình thủy lợi…Những năm qua huyện Ba Bể là 1 trong những địa phương thực hiện tốt công tác quản lý và vận hành các công trình thủy lợi, điều này đã góp phần đảm bảo nguồn nước tưới cho trên 80% diện tích canh tác tại địa phương./.