Ba Bể triển khai mô hình trồng na dai

Từ nguồn vốn chương trình 30a, năm 2013 huyện Ba Bể thực hiện trồng thử nghiệm 6ha cây na dai tại 3 xã Khang Ninh, Cao Trĩ và Thượng Giáo./.

 

 Để tạo điều kiện cho người dân phát triển loại cây ăn quả này, huyện Ba Bể đã quy hoạch các xã có điều kiện khí hậu và chất đất phù hợp với cây na dai để tiến hành thống kê nhu cầu của người dân. Đồng thời, tiến hành tập huấn khoa học kỹ thuật, cấp trên 3.300 cây na giống và hỗ trợ 1.660kg phân bón cho các hộ dân trồng thử nhiệm. Hiện nay các hộ dân đã tiến hành trồng xong toàn bộ diện tích theo đăng ký và cây na đang sinh trưởng và phát triển tốt. 

 

 

Bài trướcNgân hàng NN và PTNT huyện Ba Bể: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Chu Hương và Yến Dương
Bài tiếp theoBa Bể: Dư nợ chương trình cho vay hộ SXKD vùng khó khăn đạt trên 48 tỷ đồng