Ba Bể triển khai Hội nghị tuyên truyền kiến thức về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn

Ngày 28/8/2019, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cho cán bộ Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã; cán bộ chi hội và đại diện hội viên nông dân trên địa bàn huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.

Tuyên truyền kiến thức về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được trao đổi, chia sẻ những kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý như khái niệm về an toàn thực phẩm; hành vi bị cấm trong Luật an toàn thực phẩm, mức xử phạt khi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; được chia sẻ về các hành vi trong sản xuất, kinh doanh nông sản gây ra các mỗi nguy dẫn đến mất an toàn thực phẩm và các điều kiện đảm bảo để sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Ngoài ra các đại biểu dự hội nghị còn được hướng dẫn phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cách triển khai thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; việc tổ chức kiểm tra, giám sát và xử phạt sau khi triển khai thực hiện ký cam kết tại cơ sở.

Đây là những kiến thức cơ bản để các cán bộ, hội viên Hội Nông dân nắm được những nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm, hiện trạng sản xuất, kinh doanh nông sản hiện nay và giải pháp khắc phục. Từ đó, sẽ là những hạt nhân thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng vào thực tiễn tại cơ sở, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất, kinh doanh nông sản, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái./.

Bài trướcRa quân làm sạch môi trường khu du lịch Ba Bể
Bài tiếp theoBa Bể: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020