Ba Bể: Trên 300 hộ gia đình cần hỗ trợ về nhà ở theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015

Theo số liệu của UBND huyện Ba Bể, toàn huyện hiện có trên 300 hộ gia đình khó khăn cần hỗ trợ về nhà ở theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015./.

 

 

 

 

Trong những năm qua, bên cạnh chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn theo Quyết định số 167, Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở khác như: Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, chương trình hỗ trợ đất ở, nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình của UBMTTQ huyện và các hội đoàn thể hỗ trợ về nhà ở…  từ năm 2009 đến nay toàn huyện đã có trên 500 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách  khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà ổn định, an toàn.

Như vậy, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của cộng đồng, nỗ lực của người dân tin rằng huyện Ba Bể sẽ  huy động mọi nguồn lực và thực hiện những chính sách để các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn sẽ có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững.

Bài trướcTrạm khuyến nông khuyến lâm huyện: Tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân
Bài tiếp theoSở văn hóa thể thao và du lịch: Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Kạn