Ba Bể: Trên 1.700 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2010 – 2014

Trong những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những phong trào lớn mà Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện Ba Bể đã triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ năm 2010 đến nay toàn huyện đã có trên 1.700 hộ .đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp./.

 

 

 Đáng chú ý, phong trào đã tạo ra nhiều mô hình và hình thức tổ chức sản xuất mới, tăng cường cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ sinh học. Toàn huyện hiện có trăm mô hình kinh tế của nông dân hoạt động hiệu quả, nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi, phát triển ngành nghề có thu nhập từ  100 đến 300 triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ tại địa phương.

 Từ kết quả trên, trong thời gian tiếp theo, Hội Nông dân huyện Ba Bể sẽ tiếp tục chỉ đạo, vận động hội viên nông dân làm nòng cốt xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phấn đấu hàng năm có trên 85% số hộ nông dân đăng ký và có 80% số hộ trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi ở cả 3 cấp.

Bài trướcBa Bể giành giải nhì chung kết Hội thi “Thanh niên với cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2014
Bài tiếp theoBa Bể: 15/18 trường Tiểu học thực hiện chương trình dạy học Tiếng Việt 1 theo công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại