Ba Bể tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong hai ngày 28/6 – 29/6, huyện Ba Bể đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 HĐND khóa XIX nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Phương Thị Thanh – Ủy viên BTV tỉnh ủy – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn – Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Ma Từ Đông Điền – Ủy viên BTV – Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo kỳ họp./.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm, kinh tế – xã hội của huyện Ba Bể đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Diện tích các cây trồng cơ bản đạt kế hoạch đề ra, lĩnh vực chăn nuôi được duy trì và ổn định. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.Tuy nhiên một số chỉ tiêu còn đạt thấp và chậm tiến độ như tiến độ trồng rừng mới đạt 60% KH, thu ngân sách 6 tháng đạt 38% KH, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 37%, tình trạng khai thác lâm sản , khoáng sản trái phép còn  diễn biến phức tạp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm so với tiến độ đề ra.Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe và thảo luận về các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện, UBND huyện;  kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX, công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, chi cục thi hành án dân sự huyện về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và thông qua các tờ trình của HĐND và UBND.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Ba Bể đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện 6 tháng còn lại đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề huyện cần quan tâm cụ thể như: huyện cần tích cực phát huy thế mạnh của địa phương trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tổ chức tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo phương thức mới gắn với xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, cần quan tâm tới việc đầu tư các tổ hợp tác và hợp tác xã kiểu mới nhằm nâng cao  chuỗi giá trị trong sản xuất hàng hóa. Ngoài ra, huyện cũng cần triển khai tốt các chương trình chính sách mới ban hành của Chính Phủ nhằm hỗ trợ cho người dân có đủ điều kiện để phát triển kinh tế nâng cao đời sống về mọi mặt.Trên tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XIX cũng đã giành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Ma Văn Duy – ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện  nhấn mạnh: Thành công của kỳ họp thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, là cơ sở quan trọng để huyện Ba Bể phấn đấu thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN năm 2017 và những năm tiếp theo.  Kỳ họp đã biểu quyết thống nhất thông qua 5 Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND huyện về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết của HĐND huyện về việc cấp bổ sung nguồn ngân sách địa phương ủy thác cho ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn  2016 – 2020 thuộc nguồn vốn huyện điều hành.; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2018.