Ba Bể: Tổ chức lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở năm 2014

Trong các ngày từ 9 – 11/9, huyện Ba Bể đã tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho các đồng chí Bí thư chi bộ, cấp uỷ viên của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn./.

 

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở năm 2014


Qua thời gian 3 ngày các học viên được truyền đạt những nội dung về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của Chi ủy và công tác của Bí thư Chi bộ; công tác tư tưởng của Chi bộ Đảng và Đảng bộ cơ sở; công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và công tác vận động nhân dân của Chi bộ và Đảng bộ cơ sở. Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi thảo luận, giải đáp những thắc mắc liên quan trong quá trình thực hiện công tác. Kết thúc khóa học các học viên được kiểm tra, đánh giá, chất lượng; kết quả 100% học viên đạt yêu cầu của khóa bồi dưỡng, được cấp giấy chứng nhận. 

Qua lớp học này, đã góp phần giúp cho các đồng chí là Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở nắm được những kiến thức cơ bản về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng, nội dung cơ bản về phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mới.

 

Bài trướcHội cựu chiến binh huyện Ba Bể: Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Ba Bể lần thứ V (2009 – 2014)
Bài tiếp theoBa Bể có 31 mô hình của thanh niên cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm