Ba Bể có 31 mô hình của thanh niên cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm

Theo thống kê của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Bể, hiện toàn huyện có 31 mô hình của đoàn viên thanh niên cho thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên./.

 

 

Ảnh: Mô hình kinh tế của thanh niên xã Hà Hiệu cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.


Tiêu biểu như mô hình kinh tế tổng hợp của anh Hà Dương Tuệ xã Địa Linh, mô hình VAC của anh Bùi Văn Thiều xã Chu Hương, mô hình chăn nuôi gia cầm của anh Hoàng Đức Mạnh xã Thượng Giáo, mô hình  phát triển kinh tế tổng hợp của anh Ma Thế Hoài xã Bành Trạch, mô hình chăn nuôi gia súc của anh Phùng Tòn Dất xã Hà Hiệu…Có được những kết quả tích cực trên là do trong những năm qua, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ba Bể, chính quyền các địa phương trên địa bàn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về nguồn vốn ưu đãi, khoa học kỹ thuật  cho đoàn viên thanh niên và quan trọng hơn cả là ý thức tự lực, tính năng động, dám nghĩ dám làm của các đoàn viên thanh niên trong phong trào lập thân lập nghiệp tại địa phương.

Đây là những nhân tố tiêu biểu, điển hình trong phong trào phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo tại các địa phương để đoàn viên thanh niên trong toàn huyện học tập làm theo góp phần  đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế xã hội và xây dựng quê hương Ba Bể ngày càng phát triển.

 

Bài trướcBa Bể: Tổ chức lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở năm 2014
Bài tiếp theoChi đoàn Hành chính ủy ban nhân dân huyện: Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó