Ba Bể tổ chức hội nghị giao ban quý I khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện

Sáng 26/3, Thường trực Huyện ủy Ba Bể đã tổ chức hội nghị giao ban khối Đảng, MTTQ và các Đoàn thể huyện quý I, triển khai nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan khối Đảng, MTTQ, đoàn thể huyện. Đồng chí Ma Văn Thuyên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ma Văn Thuyên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị giao ban.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ trong quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 của các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện. Theo đó, Trong thời gian qua, các cơ quan trong khối đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quán triệt triển khai kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh và của huyện; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Quan tâm chú trọng công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Trong quý I năm 2024, huyện Ba Bể đã tổ chức 03 hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên bằng hình thức trực tuyến với trên 1.840 đại biểu tham dự; tổ chức mở 01 lớp nhận thức về Đảng và 01 lớp đảng viên mới ; kết nạp 12 đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức đối với 22 đảng viên; Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo kế hoạch; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, công tác nắm tình hình nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chí trị của địa phương. MTTQ và các đoàn thể huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động; Phối hợp tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng 02 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền 100 triệu đồng; vận động nhân dân hiến trên 145m2 đất và gần 520 ngày công lao động…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận nêu rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý I đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý II năm 2024./.

T/h: Dương Hiểu

Bài trướcĐồng chí Bí thư Huyện uỷ kiểm tra, thăm nắm triển khai nhiệm vụ đầu năm 2024 tại xã Địa Linh
Bài tiếp theoCTPT ngày 26 tháng 3