Ba Bể tổ chức gặp mặt biểu dương 46 Bí thư Chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2013

Huyện ủy Ba Bể vừa tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương 46 đồng chí là Bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2013. Dự HN có đồng chí Vũ Đức Chính – Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tuyến – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện, Bí thư Đảng ủy các xã thị trấn cùng 46 đồng chí là Bí thư chi bộ tiêu biểu thuộc Đảng bộ huyện, giai đoạn 2009 – 2013./.

       Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 10 –  CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Nghị quyết số số 22 –NQ/ TW ngày 2/2/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 03 CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng từ huyện đến các chi đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cuộc vận động xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân hầu hết các chi bộ Đảng đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Các chi bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và chấp hành đúng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân góp phần giải quyết tốt các vướng mắc tồn tại. Nhiều chi bộ đã có đổi mới về phương thức lãnh đạo đối với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Hằng năm số chi bộ Đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm tỷ lệ cao. Các chi bộ đã duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định, chất lượng sinh hoạt có nhiều đổi mới, chất lượng ngày một tốt hơn.

       Các Bí thư chi bộ đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở , gương mẫu trước cán bộ, đảng viên, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, làm tốt công tác dân vận trong nhân dân, gắn xây dựng nông thôn mới với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó nổi bật ở các lĩnh vực vận động chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, vận động nâng cao chất lượng  đời sống vật chất và tinh thần  tại thôn bản, cơ quan, trường học xây dựng đời sống văn hóa, xã hội hóa giáo dục, xây dựng gia đình hiếu học, đảm bảo vệ sinh môi trường…Tiêu biểu như các đồng chí Trương Thị Dong – Bí thư chi bộ Thôn Cốc Tộc xã Nam Mẫu, đồng chí Hoàng Hữu Chi- Bí thư chi bộ thôn Khuổi SLiến xã Mỹ Phương, đồng chí Lưu Thị Lậu – Bí thư chi bộ 11 thôn Phiêng Giản xã Phúc Lộc…  đã lãnh đạo chỉ đạo và vận động  tuyên truyền cán bộ đảng viên và bà con trong thôn đoàn kết nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương, gắn việc Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh với chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại nhiều kết quả tích cực góp phần xây dựng  các chi đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tuyến – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những cố gắng của các Bí thư chi bộ, đồng thời nhấn mạnh: Các cấp uỷ cần thường xuyên chăm lo, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới đảng viên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong Đảng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong công tác và lao động sản xuất là tấm gương cho quần chúng noi theo; chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; quan tâm công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, đánh giá phân loại đảng viên phải nghiêm túc, dân chủ khách quan; duy trì sinh hoạt chi bộ theo đúng điều lệ Đảng. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện mong muốn và đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ cần tiếp tục phát huy vai trò của mình, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

 Đồng chí Dương Văn Tuyến – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

Ba Bể trao giấy khen cho đại diện các Bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2013

       Nhân dịp này, Ban thường vụ huyện uỷ Ba Bể đã trao giấy khen cho các đồng chí Bí thư chi bộ tiêu biểu huyện giai đoạn 2009 – 2013 và lựa chọn 14 đồng chí Bí thư chi bộ tiêu biểu đi dự hội nghị biểu dương Bí thư chi bộ cấp tỉnh sẽ tổ chức trong thời gian tới./.

Bài trướcBa Bể: Đẩy mạnh phong trào thể dục – thể thao
Bài tiếp theoHạt kiểm lâm huyện Ba Bể: Tăng cường công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng