Ba Bể tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên năm 2014

Ban tuyên giáo huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện đang tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè đợt 1 năm 2014 cho cán bộ giáo viên các trường học trên địa bàn huyện./

 

 

          .

Ảnh: Toàn cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên huyện Ba Bể năm 2014


          Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2014 gồm các chuyên đề: các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 và hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XI; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần kết luận 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng; chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về nâng cao ý thức trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân nói đi đôi với làm…

          Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và xây dựng ý thức trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả công tác quản lý của cán bộ, giáo viên trong giai đoạn hiện nay; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm học 2014 – 2015.

          Được biết, với 4 lớp bồi dưỡng, kỳ nghỉ hè năm 2014 này sẽ có hơn 1000 cán bộ, giáo viên các bậc học được bồi dưỡng chính trị hè và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 14.8.2014.

         

 

Bài trướcBan chỉ đạo hoạt động hè Thị trấn Chợ rã: Tổ chức Hội thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ” năm 2014
Bài tiếp theoTấm gương Bí thư chi bộ thôn hết lòng vì công việc