Ba Bể tích cực triển khai tiêm vác xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi

Hiện nay các địa phương trên địa bàn huyện Ba Bể đang tích cực triển khai tiêm vác xin phòng bệnh đợt 1 năm 2016 cho đàn vật nuôi./.

 

Ảnh: Thú y viên xã Cao Trĩ huyện Ba Bể tiêm vác xin phòng bệnh cho đàn gia súc của các hộ gia đình.


Đến thời điểm này, Trạm thú y huyện Ba Bể đã cấp cho các xã, thị trấn trong toàn huyện với trên 4.700 liều vác xin lở mồm long móng, 8000 liều vác xin phòng bệnh tụ huyết trùng, 2.700  liều vắc xin phòng dại chó và gần 600 lít hóa chất phục vụ công tác phun khử trùng tiêu độc. Để công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao, Trạm thú y  huyện cũng đang phối hợp với thú y viên cơ sở và các địa phương thông báo rộng rãi và tuyên truyền vận động người chăn nuôi tích cực hưởng ứng công tác tiêm phòng. Theo kế hoạch đến trung tuần tháng 5, huyện Ba Bể phấn đấu sẽ tiêm vác xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đạt trên 80% tổng đàn hiện có.