Ba Bể tích cực đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2014 đang được huyện Ba Bể chỉ đạo theo đúng kế hoạch, thời vụ.

 

 

 

Theo đó, đến nay huyện đã chỉ đạo nông dân tiến hành cày ải được trên 60% diện tích, chuẩn bị  đầy đủ vật tư kỹ thuật nông nghiệp như: phân bón, giống cây trồng đồng thời tập trung tuyên truyền lịch thời vụ gieo cấy, chính sách hỗ trợ nông nghiệp; tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về phương thức thâm canh cây trồng; chỉ đạo nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch cây màu vụ đông để giải phóng đất. Đối với trên 50% diện tích mạ đã gieo, ngành chức năng của huyện và các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân che phủ nilon cho toàn bộ diện tích mạ ngay sau khi gieo vừa để chống rét và chống chuột gây hại. Đến nay, diện tích mạ xuân sinh trưởng và phát triển tốt trung bình đã có từ 3-4 lá và đang được nông dân bón thúc chuẩn bị đưa ra ruộng cấy. Huyện Ba Bể phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa vụ xuân trước ngày 15/3./.

 

Bài trướcBa Bể tăng cường các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc
Bài tiếp theoBa Bể tăng cường các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc