Ba Bể tập trung thu hoạch lúa vụ xuân

Những ngày này, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Ba Bể đang tập trung thu hoạch lúa vụ xuân./.

 

Ảnh: Bà con nông dân huyện Ba Bể tập trung thu hoạch lúa vụ xuân


Theo đánh giá của ngành chuyên môn, tính đến thời điểm hiện tại, huyện Ba Bể đã thu hoạch đạt khoảng 60% diện tích trong đó các xã  đã thu hoạch nhiều như Hà Hiệu, Địa Linh, Khang Ninh, Nam Mẫu, Cao Trĩ…Do có sự chỉ đạo sát sao của cơ quan chuyên môn huyện và sự chủ động tích cực áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật của người dân nên năng suất lúa bình quân chung toàn huyện ước đạt 54 tạ/ha, sản lượng đạt trên 15.200 tấn. Hiện, UBND huyện chỉ đạo Phòng nông nghiệp và UBND các xã, thị trấn đôn đốc nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, đồng thời làm đất, gieo cấy vụ mùa, cung ứng đầy đủ các loại vật tư, phân bón cho sản xuất. Theo kế hoạch, toàn huyện sẽ kết thúc gieo cấy vụ mùa trong tháng 7/2015.