Ba Bể: Tập huấn, triển khai nhân rộng phần mềm Quản lý văn bản, hồ sơ công việc và điều hành

Sáng ngày 14/6/2017, Huyện ủy Ba Bể tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản, Hồ sơ công việc và hòm thư điện tử công vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Đảng ủy và chính quyền 16 xã, thị trấn thuộc huyện Ba Bể. Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn./.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Đợt tập huấn được chia làm 3 lớp. Lớp thứ nhất gồm các đồng chí trong Thường trực huyện ủy; lãnh đạo, công chức, viên chức các Ban xây dựng đảng, Văn phòng huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các Hội đoàn thể và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Lớp thứ 2 gồm Bí thư, Phó bí thư thường trực, Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn; Lớp thứ 3 gồm các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện, thủ trưởng các phòng chuyên môn; Văn phòng HĐND, UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, cán bộ văn phòng thống kê UBND các xã, thị trấn. Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được Chuyên viên Sở Công nghệ thông tin giới thiệu chung về phần mềm và hộp thư điện tử công vụ; thực hành khai thác, sử dụng các chức năng của phần mềm Quản lý văn bản và điều hành như xử lý văn bản đi, đến, tạo lập hồ sơ xử lý công việc và giao việc; tập huấn và thực hành quy trình trong phần mềm Quản lý văn bản, từ đó tiếp nhận và giải quyết các văn bản hành chính một cách nhanh chóng, chính xác và giảm thiểu sô lượng văn bản giấy, tiết kiệm chi phí…

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, việc triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình xử lý công việc. Đồng chí mong rằng qua lớp tập huấn các học viên sẽ nắm vững các kỹ năng, quy trình sử dụng phần mềm để áp dụng vào công việc chuyên môn, từ đó góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ./.

Việc triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của huyện Ba Bể; đồng thời nâng thêm cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình xử lý công việc, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. trong các cơ quan, đơn vị./.