Ba Bể tập huấn sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ

Ngày 16/10, UBND huyện Ba Bể phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ./.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tham gia  tập huấn bao gồm chuyên viên, văn thư, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin  ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND 16 xã, thị trấn. Tại hội nghị tập huấn, các học viên được nghe giới thiệu tổng quan về hệ thống thư điện tử, nguyên tắc quản lý và gửi/nhận, chia sẻ thư; phương pháp tổ chức, hướng dẫn sử dụng Email tại đơn vị; Thực hành cài đặt, thiết lập cấu hình, xây dựng danh bạ địa chỉ; Tìm kiếm, thiết lập các luật quản lý thư (tạo thư mục mới, thiết lập các luật lọc và định tuyến thư đến, thư đi, thư rác)… Qua đó, các học viên nắm được phương pháp triển khai và trao đổi thông tin phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị. Hệ thống thư điện tử được xây dựng nhằm phục vụ cán bộ, công chức, viên chức gửi, nhận thông tin dưới dạng thư tín qua mạng tin học diện rộng, phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Ngoài ra, hệ thống thư điện tử này cũng sẽ được sử dụng trong việc trao đổi các loại văn bản tài liệu với người dân, các doanh nghiệp khi cung cấp các dịch vụ công.

Bài trướcBa Bể chăm sóc ngô soi bãi vụ mùa
Bài tiếp theoBa Bể họp bàn về công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018