Ba Bể tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ năm 2021

Ngày 27/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Bể tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021 cho gần 50 người là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn các đại biểu được học tập những kiến thức cơ bản về vị trí vai trò của Hội phụ nữ trong tổ chức, triển khai các hoạt động Hội tại địa phương; công tác quản lý Hội viên; kỹ năng nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội, khai thác Trang thông tin truyền thông thông qua mạng xã hội; công tác giám sát, hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn, vận động thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt hội; hướng dẫn công tác quản lý tài chính của Hội; các hoạt động triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 3 không, 5 sạch, 3 an toàn” tại chi hội, giới thiệu một số mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho phụ nữ…

Ảnh: Hội nghị tập huấn cho cán bộ hội phụ nữ.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ hội để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo./.

Hoàng Văn Chúc