Ba Bể: Quyết tâm đưa Nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 kết thúc tốt đẹp, Nghị quyết của Đại hội đã được các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cấp, nhiều ngành và người dân tronghuyện đều đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao và đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong mọi lĩnh vực./.

 

Ảnh: Ba Bể quyết tâm đưa tổng sản lượng lương thực có hạt đạt  và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra


Với khí thế và quyết tâm cao, ngay sau thành công Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXI, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Bể đã đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết đảng bộ cơ sở vào cuộc sống. Đảng bộ huyện xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: Phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông lâm nghiệp, từng bước hướng tới sản xuất hàng hóa; xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, chú trọng giảm nghèo nhanh và bền vững; bảo đảm giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.   Ông Hoàng Văn Đồng – Bí thư Đảng ủy xã Yến Dương cho biết, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, NQ đại hội Đảng bộ xã vào cuộc sống, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã nhanh chóng sắp xếp, phân công cán bộ, ổn định tổ chức và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, sắp xếp, bố trí vị trí công tác đối với các đồng chí trong Ban chấp hành, nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí. Đồng thời Đảng ủy xã cũng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng hiệu quả. Thực hiện việc triển khai các biện pháp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị

Đoàn kết, nỗ lực, chung sức đồng lòng ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới không chỉ tạo khí thế thi đua phấn khởi trong toàn Đảng bộ mà còn là động lực để huyện Ba Bể thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Trên cơ sở dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, Đảng bộ huyện tập trung làm tốt các khâu trong công tác cán bộ, đặc biệt chú trọng việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức gắn liền với quy hoạch, luân chuyển và đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong phát triển kinh tế, huyện đặc biệt chú trọng giải pháp phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất các sản phẩm nông, lâm nghiệp là thế mạnh của địa phương nhằm tạo ra giá trị hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng. Công tác kiểm tra, giám sát về phẩm chất đạo đức, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ Đảng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đảng và đảng viên là một trong những nhiệm vụ đặc biệt được coi trọng trong nhiệm kỳ này. Cùng với đó, toàn Đảng bộ huyện tập trung đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, nói và làm theo đúng nghị quyết của Đảng … Đồng chí Bùi Thị Hoa- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cho biết:“Với quyết tâm đưa Nghị quyết đại hội đảng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết; cụ thể hóa Nghị quyết vào từng địa phương, đơn vị để thực hiện tốt các chỉ tiêu trong nghị quyết…”

Với quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống huyện Ba Bể tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, du lịch theo hướng chuyên nghiệp và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển các ngành công nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách; Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, vừa góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng, vừa đóng vai trò là động lực để thu hút đầu tư.

Việc phổ biến, quán triệt triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình hành động Đại hội Đảng bộ huyện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân đã giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp mình, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, xây dựng huyện Ba Bể ngày càng phát triển. /.

                                                  

Bài trướcBa Bể: Thành tựu năm 2015 – động lực cho năm 2016
Bài tiếp theoHội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016