Ba Bể phát huy vai trò MTTQ trong xóa đói giảm nghèo

Những năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Ba Bể luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo ở địa phương.

 

 

Ảnh: Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận đồng nhiều hội viên nông dân đã xây dựng mô hình phát triển kinh tế đem lại thu nhập cao


          Để góp phần thực hiện tốt các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, với chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện Ba Bể đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế, chủ động phối hợp triển khai, lồng ghép các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình xóa đói, giảm nghèo của huyện. Với phương châm hướng về cơ sở, tăng cường sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, hướng đến mục tiêu “Lấy sức dân để hỗ trợ cho dân”, nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất  được triển khai có hiệu quả. Qua đó, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đã đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái lao động sản xuất, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

          Trong 5 năm qua, nhiều xã đã có những cách làm hay, hiệu quả, các chương trình, đề án phát triển sản xuất được quần chúng nhân dân tích cực thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều chương trình xóa đói, giảm nghèo hỗ trợ người dân, nhất là hỗ trợ hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững, do đó, 5 năm trở lại đây, đã có hàng nghìn hộ gia đình được hỗ trợ mua trâu, bò, lợn, gà giống, phân bón…để phát triển sản xuất từ các nguồn vốn Chương trình 30a, 3PAD…, các tổ chức Hội, đoàn thể các cấp đã nhận vốn ủy thác với hệ thống ngân hàng, tạo điều kiện cho các gia đình hội viên, đoàn viên trên địa bàn huyện vay để phát triển kinh tế; bên cạnh đó, các hội, đoàn thể còn đứng ra tín chấp cho các hộ nghèo hàng nghìn tấn phân bón trả chậm… Từ cách làm trên, vai trò của MTTQ và các hội, đoàn thể chính trị ở huyện Ba Bể ngày càng được phát huy, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 26,55 % năm 2012 xuống còn 18,04% vào cuối năm 2014./.

                                                                                      

 

Bài trướcTổ Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hà Hiệu
Bài tiếp theoThanh niên Ba Bể đẩy mạnh phong trào lập thân lập nghiệp tại quê hương