Ba Bể: Phát huy vai trò của hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, những hoạt động tích cực của Hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện Ba Bể đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện một số tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của người nông dân./.

 

           Phát huy vai trò của tổ chức hội trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã Khang Ninh luôn chú trọng vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tích cực tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành hướng dẫn, giúp đỡ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự ở địa phương; tập trung sản xuất, thâm canh tăng vụ, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Khang Ninh ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều hội viên nông dân tiêu biểu, có tư duy sản xuất hàng hóa, biết khai thác tiềm năng, lợi thế đất đai xây dựng các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, góp phần vào chương trình xây dựng NTM ở địa phương. Trò chuyện với chúng tôi ông Dương Văn Cát – Thôn Nà Kiêng, xã Khang Ninh chia sẻ:“Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình rất thiết thực, là hội viên nông dân tôi luôn vận động gia đình gương mẫu chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động bà con trong thôn tập trung tăng gia phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới… ”.

ông Dương Văn Du – Chủ tịch Hội Nông dân xã Khang Ninh cho biết thêm: “xác định nông dân là chủ thể, là nòng cốt trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, Hội nông dân xã Khang Ninh đã tập trung tuyên truyền đến mọi người dân để người dân hiểu về chương trình XDNTM như: tuyên truyền vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông… Trong quá trình thực hiện bà con rất nhiệt tình tham gia và có một số hộ sẵn sàng hiến đất để mở đường. Ngoài ra hội còn tuyên truyền vận động hội viên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, đến nay nhiều hộ đã có thu nhập khá và từng bước vươn lên thoát nghèo”

 


ảnh: xã Khang Ninh tích làm đường giao thông nông thôn


Hội nông dân huyện Ba Bể hiện có hơn 7.900 hội viên tham gia sinh hoạt ở 208 chi hội của 16 xã, thị trấn. Với việc triển khai thực hiện sâu rộng phong trào “Nông dân thi đua SXKG giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” hội viên, nông dân trên địa bàn huyện đã có nhiều cơ hội, điều kiện tiếp cận với tiến bộ KHKT để áp dụng vào sản xuất. Hàng năm trên địa bàn huyện có hàng nghìn lượt hội viên nông dân được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, tham quan, hội thảo đầu bờ… Nhờ đó mà trình độ KHKT và kinh nghiệm sản xuất của hội viên nông dân ngày càng được nâng cao. Giữ vai trò chủ lực trong sản xuất nông – lâm – nghiệp, Hội Nông dân huyện Ba Bể luôn đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện đã tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên. Người dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, làm mới, bảo dưỡng sửa chữa hơn 1 nghìn km đường giao thông nông thôn, hơn 200 km kênh mương cùng hàng nghìn m3 đất, xây dựng kè cống thoát nước, hiến hàng chục nghìn m2 đất và tài sản hoa màu trên đất để mở đường giao thông nông thôn. Theo Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Hội Nông dân huyện: từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội nông dân trong huyện, người nông dân đã biết tập trung vào sản xuất, đầu tư nhiều cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế. Vì vậy, số hộ SXKDG trên địa bàn huyện ngày càng tăng, đến nay toàn huyện có 614 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp, trong đó cấp Trung ương 01 hộ, cấp tỉnh 28 hộ, cấp huyện 87 hộ và cấp cơ sở là 498 hộ. Việc đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKDG đã góp phần khơi dậy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt khó để vươn lên làm giàu trong mỗi hội viên nông dân. Thông qua các phong trào thi đua và những hoạt động thiết thực trong phát triển kinh tế đã đưa tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện năm 2013 đạt trên 31 nghìn tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 620kg/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 22,09%.

 

ảnh: Mô hình phát triển kinh tế của ông Vương Văn Phúng, thôn Nà Chả, xã Cao Trĩ


 Tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những hoạt động thiết thực hằng ngày, nông dân được coi là lực lượng chính trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình “của dân, do dân, vì dân” nhằm xây dựng nông thôn ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. những hoạt động tích cực của các cấp hội nông dân đã góp phần đáng kể vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, phát huy vai trò chủ thể của nông dân.

 Để tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động với tăng cường các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân. Kịp thời tổng kết, tôn vinh, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp xây dựng Nông thôn mới để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả../


 

 

Bài trướcTrên 4.600 trẻ được tiêm vác xin sởi Rubela trong đợt 1 năm 2014
Bài tiếp theoMột lớp trưởng gương mẫu đạt nhiều thành tích cao trong học tập