Ba Bể phát huy vai trò của già làng, trưởng bản người uy tín trong cộng đồng dân cư

Trong những năm qua các già làng, trưởng thôn bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Ba Bể thực sự có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Bằng sự gương mẫu đi đầu với kinh nghiệm, trách nhiệm và uy tín của mình họ đã tập hợp, đoàn kết động viên các tầng lớp nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

 

Ảnh: Các già làng, trưởng bản, người  có uy tín tuyên truyền vận động người dân trong thôn đóng góp ngày công để bê tông hóa tuyến đường liên thôn

 

Toàn huyện hiện có trên 47.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 95%, cư trú tại 206 thôn, bản thuộc 16 xã, thị trấn. Năm 2014, huyện có 205 người được bà con bầu chọn là người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đây là những người có khả năng tập hợp, vận động quần chúng, có tiếng nói, có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và là lực lượng quan trọng trong việc vận động, tập hợp quần chúng cùng chung tay xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Đánh giá về vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư Đồng chí Dương Văn Tuyến – Phó Bí thư T.T huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Đặc biệt nhất là trong việc tuyên truyền vận động người dân đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng tránh các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt luật giao thông đường bộ… Tiếng nói của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín rất đi sâu vào tâm tư nguyện vọng của người dân vì vậy người dân nghe và làm theo.

Xã Quảng khê hiện có 15 người được bầu là người có uy tín, trong những năm qua người được bầu với kinh nghiệm và trách nhiệm đã tích cực tham gia các hoạt động của ban công tác mặt trận thôn, phối hợp với thôn, bản tuyên truyền vận động các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân hiến đất làm đường giao thông, nuôi nhốt gia súc, làm nhà tiêu hợp vệ sinh …  Ông Triệu Đức Tiến là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở thôn Nà Vài, xã Quảng Khê, trò chuyện với chúng tôi ông tâm sự: được bà con bầu chọn là người có uy tin trong thôn, ông luôn cố gắng sức thực hiện tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của người dân. Trong các phong trào ở thôn ngoài việc tích cực tham gia tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng làng văn hóa … bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc của thôn vì vậy ông luôn được bà con tin yêu, mến phục.

Với sự đóng góp tích cực của đội ngũ già làng, trưởng thôn bản, người uy tín, hiện nay, đời sống của đại bộ phận nhân dân các dân tộc trong huyện đã được cải thiện đáng kể, nhiều hộ gia đình đã mua được ti vi, xe máy, nhà ở được kiên cố hóa. Tỷ lệ các khu dân cư đạt làng văn hoá, khu dân cư tiên tiến, số hộ đạt gia đình văn hoá năm sau cao hơn năm trước. Tính riêng năm 2013 trên địa bàn huyện có 186/206 khu dân cư không có người sinh con thứ 3, 163 khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy, 169 khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 199 khu dân cư không có trẻ em bỏ học; 100% số khu dân cư xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn, bản… Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Để tiếp tục phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong thời gian tới Đồng chí Dương Văn Tuyến – Phó Bí thư T.T huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết thêm: Hiện nay các thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện đều có những cách làm riêng trong việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Tuy nhiên để công tác tuyên truyền vận động đạt kết quả cao hơn, trong thời gian tới Huyện sẽ thăm nắm, rà soát, sơ kết, tổng kết để tìm ra những cách làm hay nhất, hiệu quả nhất để nhân rộng làm sao cho công tác tuyên truyền vận động đạt hiệu quả cao hơn và vai trò đóng góp của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín càng hiệu quả hơn. 

Có thể nói, thông qua việc phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Những đóng góp thiết thực của những người có uy tín đã góp phần không nhỏ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Đồng bào các dân tộc tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

                                                                            

 

Bài trướcNgười trưởng thôn gương mẫu, tận tụy
Bài tiếp theoCác đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự lễ khai giảng tại Trường THCS Thị trấn Chợ rã