Ba Bể phấn đấu phát triển đàn gia súc lên trên 16.600 con vào năm 2016

Năm 2016, huyện Ba Bể phấn đấu duy trì và phát triển tổng đàn đại gia súc đạt trên 16.600 con, trong đó tổng đàn trâu là 14.400 con, đàn bò là 6.800 con và số còn lại là đàn ngựa./.

 

Ảnh: Phát triển gia súc là thế mạnh của huyện Ba Bể


Bên cạnh chỉ đạo việc duy trì diện tích cỏ tự nhiên hiện có, huyện Ba Bể đã khuyến khích các hộ  mở rộng diện tích trồng cỏ để phục vụ chăn nuôi. Ngoài ra, người dân các địa phương còn chủ động  đầu tư vốn để đảm bảo cho ngành chăn nuôi phát triển và đạt hiệu quả kinh tế cao hơn trong đó việc đảm bảo nguồn thức ăn, tiêm phòng vắc xin để phòng chống dịch bệnh cho trâu, bò…được bà con nông dân chú trọng. Vì vậy, những năm qua đàn gia súc của huyện phát triển tốt, sinh sản nhanh, không có dịch bệnh lớn xảy ra, tổng đàn gia súc phát triển ổn định, duy trì tốt về số lượng.

Năm 2016 này, huyện Ba Bể tiếp tục phát triển chăn nuôi  đại gia súc theo hướng hàng hóa và thực hiện tốt các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển chăn nuôi để góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân các địa phương.

Bài trướcNông dân Ba Bể tập trung chăm sóc cây khoai tây
Bài tiếp theoXuân về Ba Bể nghe tiếng hát then – đàn tính