Ba Bể phấn đấu đến năm 2025 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà huyện Ba Bể đang tích cực chỉ đạo các địa phương nỗ lực để hoàn thành.

Đến thời điểm này bình quân tiêu chí trên toàn huyện đạt 11,92 tiêu chí/xã. Trong đó có xã Hà Hiệu đạt 8/17 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xã Địa Linh, Khang Ninh đạt chuẩn nông thôn mới; xã Thượng Giáo đạt 13/19 tiêu chí phấn đấu về đích NTM trong năm 2021; xã Yến Dương, Hoàng Trĩ đạt 12 tiêu chí; xã Chu Hương đạt 11 tiêu chí; xã Mỹ Phương, Đồng Phúc đạt 10 tiêu chí; xã Nam Mẫu, Quảng Khê đạt 9 tiêu chí; xã Cao Thượng, Bành Trạch, Phúc Lộc đạt 8 tiêu chí. Thực hiện Quyết định số 1385/QĐ của Thủ tướng Chính phủ đăng ký thực hiện thôn NTM, đến nay toàn huyện đã có 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Ảnh: Người dân thôn Nà Khuổi, xã Thượng Giáo tập trung làm đường xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2021 này huyện phấn đấu có thêm 7 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu trên thì huyện Ba Bể sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của người dân, phối hợp chặt chẽ với cơ quan đơn vị, ban ngành, đoàn thể để triển khai đạt kế hoạch đề ra. /.

Hoàng Chúc

Bài trướcBa Bể ủng hộ 3 tấn nông sản giúp người dân Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch
Bài tiếp theoBẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN BA BỂ TÍCH CỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19