Ba Bể: Phấn đấu đạt trên 15.000 tấn lương thực vụ xuân 2015

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với sự tích cực lao động sản xuất của người dân nên tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2014 của huyện Ba Bể đạt 31.120 tấn, đạt 100,5% so với kế hoạch; bình quân lương thực đầu người đạt 615kg/người/năm. Năm 2015 này huyện Ba Bể đặt ra mục tiêu, phấn đấu đạt trên 15.000 tấn lương thực trong sản xuất vụ xuân./.

 

ảnh: Bà con nông dân xã Địa Linh thu hoạch lúa mùa 2014

 

Theo kế hoạch vụ xuân năm 2014 diện tích cấy lúa trên địa bàn huyện Ba Bể là 1.700 ha, năng suất dự kiến là 54 tạ/ha. Đối với cây ngô diện tích gieo trồng dự kiến là 1.500 ha, năng suất dự ước là 44tạ/ha. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, đối với cây lúa huyện đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất ở những diện tích chủ động nước, quản lý và sử dụng nước có hiệu quả để cấy hết diện tích theo kế hoạch; chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống có tiềm năng, năng suất cao vào sản xuất; tăng cường khuyến cáo bà con nông dân mở rộng diện tích cấy giống lúa thuần, chỉ đạo bà con gieo cấy tập trung, đúng quy trình kỹ thuật, kết thúc gieo cấy đúng khung thời vụ.

Đối với cây ngô và các loại cây trồng khác như: đậu đỗ các loại, sắn, rau màu, lạc…huyện cũng đưa ra các biện pháp chỉ đạo cụ thể về giống, thời gian trồng, kỹ thuật chăm sóc để đạt năng suất và sản lượng cao nhất./.

                                                                                      

 

Bài trướcBan Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015
Bài tiếp theoBa Bể: Năm 2014 đào tạo nghề cho 688 lao động nông thôn