Ba Bể: Nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Là huyện có diện tích đất lâm nghiệp tương đối lớn chiếm trên 80% diện tích đất tự nhiên. Diện tích rừng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình và góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Vì vậy, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và cơ quan chuyên môn huyện Ba Bể triển khai thực hiện tốt.

 

          

Ảnh: Diện tích rừng mỡ của người dân xã Mỹ Phương được chăm sóc, bảo vệ tốt


Để tận dụng và phát huy thế mạnh về rừng, công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Ba Bể luôn được các cấp ngành và địa phương quan tâm, chú trọng. Cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, vận động nhân dân thực hiện trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng thông qua các đề án, đồng thời thực hiện các cơ chế hỗ trợ, chính sách khuyến khích cho người dân trong việc trồng và bảo vệ rừng như: thực hiện công tác giao đất, giao rừng, đẩy mạnh việc phát triển trồng rừng mới, khoanh nuôi rừng tái sinh, đưa phong trào trồng rừng trở thành hoạt động thường xuyên và rộng khắp trên địa bàn. Hàng năm, Ban Bảo vệ và Phát triển rừng của huyện và các xã, thị trấn lập kế hoạch, thống kê, đăng ký diện tích rừng trồng cụ thể, đồng thời tiến hành hợp đồng gieo ươm cây giống với các đơn vị sản xuất cây giống nhằm cung ứng đủ và kịp thời giống cây cho hộ dân đăng ký trồng rừng. Trong đó, để đáp ứng đủ cây giống, ngoài việc thực hiện ươm cây giống tại Lâm trường huyện và Vườn Quốc gia Ba Bể, huyện còn chủ trương giao cho các nhóm hộ gia đình hoặc nhóm hộ có khả năng gieo ươm sản xuất tại từng địa phương, nhằm giảm chi phí vận chuyển, đảm bảo chất lượng cây giống cũng như tạo điều kiện cho người dân tăng thêm thu nhập. Trong quá trình trồng và chăm sóc, huyện chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân phát cỏ, trồng tra dặm những diện tích bị mất khoảng để đảm bảo tỷ lệ rừng trồng đạt cao, đồng thời chăm sóc rừng trồng của những năm trước đảm bảo diện tích. Là hộ gia đình tham gia trồng rừng mới nhiều năm nay. Ông Nguyễn Văn Đông – Chủ tịch UBND xã Chu Hương cho biết: “Trong những năm qua công tác chăm sóc và bảo vệ rừng của xã Chu Hương luôn được thực hiện tốt, chúng tôi luôn đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân cơ chế, chính sách hỗ trợ về trồng chăm sóc và bảo vệ rừng; vận động nhân dân làm tốt công tác xử lý thực bì, phòng chống cháy rừng; đồng thời thành lập tổ quản lý bảo vệ rừng ở các thôn, bản và mở rộng cơ cấu cây giống trồng rừng để đạt hiệu quả kinh tế cao…”

Nhờ việc triển khai đồng bộ các giải pháp cũng như phát huy nội lực, khai thác thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển gắn với bảo vệ rừng bền vững, phong trào trồng rừng đã được người dân các địa phương trên địa bàn huyện Ba Bể tích cực tham gia hưởng ứng. Hàng năm, công tác trồng rừng đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, giai đoạn 2010 – 2015, huyện Ba Bể phấn đấu sẽ trồng rừng mới đạt từ 8.000 đến 9.000ha, nâng độ che phủ rừng đạt 65%. Đến nay, huyện đã về đích sớm hơn so với kế hoạch với diện tích trồng rừng toàn huyện đạt 9.846ha, bằng 109,4% chỉ tiêu Đại hội, nâng độ che phủ lên 65,3%. Ông Hà Văn Thưởng – Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc cho biết thêm: “Xác định công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy chính quyền địa phương đã tham mưu cho đảng ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Trong quá trình tổ chức thực hiện người dân đã tập trung chăm sóc tốt diện tích rừng trồng; các thôn, bản thành lập tổ bảo vệ rừng để xử ký kịp thời các trường hợp xảy ra. Đồng thời phối hợp với Trạm Kiểm lâm đóng tại địa bàn thường xuyên kiểm tra bảo vệ rừng ngăn chặn kịp thời các hành vi chặt phá rừng, vì vậy hiện nay đã không còn xảy ra tình trạng chặt phá rừng trên địa bàn xã…”

Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, năm 2015, các cơ quan chuyên môn và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp giữa các ngành, các xã vùng giáp ranh tăng cường tuyên truyền giáo dục, đấu tranh ngăn chặn nhằm làm giảm số vụ vi phạm gây thiệt hại về nguồn tài nguyên rừng; triển khai thực hiện QLBVR thông qua sự hoạt động hiệu quả của kiểm lâm địa bàn và nêu cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về nguồn lợi do rừng trồng mang lại đối với việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái./.

 

 

 

Bài trướcBa Bể tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu niên, nhi đồng
Bài tiếp theoTai nạn giao thông tại xã Cao Thượng