Ba Bể nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng

Xác định đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Ba Bể đã tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng đổi mới một cách mạnh mẽ cách thức tổ chức sinh hoạt, thực hiện nề nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. /.

Sinh hoạt Chi bộ là chế độ quy định bắt buộc trong Điều lệ Đảng nhằm góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt đối với Chi bộ cơ sở. Cùng theo dõi một buổi sinh hoạt tại Chi bộ thôn Khuổi Luổm xã Yến Dương cho thấy nội dung sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong sinh hoạt phát huy dân chủ, trí tuệ của từng đảng viên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; kịp thời phổ biến, quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đảng viên; tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng. 

 Một buổi sinh hoạt chi bộ thôn Khuổi Luổm xã Yến Dương huyện Ba Bể.

Đồng chí Hoàng Văn Phóng – Trưởng Ban tổ chức huyện ủy Ba Bể cho biết: Đảng bộ huyện Ba Bể hiện có 52 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 20 đảng bộ và 32 chi bộ cơ sở, 293 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở với trên 4300 đảng viên.  Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Bể đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng đổi mới một cách mạnh mẽ cách thức tổ chức sinh hoạt, thực hiện nề nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, trong đó quan tâm việc sinh hoạt chuyên đề.  Đồng thời phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã. Hàng tháng, các đồng chí Huyện ủy viên, đảng ủy viên dự sinh hoạt với đảng ủy, chi bộ nơi được phân công phụ trách; các đảng viên chi bộ cơ quan xã, thị trấn về dự sinh hoạt chi bộ thôn, xóm. Thông qua việc dự sinh hoạt tại chi bộ đã tạo nên cầu nối thông tin giữa tổ chức Đảng cấp trên với  chi bộ cơ sở , đảng viên và nhân dân.

 Đồng chí Dương Văn Tuyến – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy Ba Bể dự sinh hoạt tại Chi bộ Trường THPT Dân tộc Nội trú Ba Bể.

 Có thể nói, với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, đến nay, hầu hết các Chi bộ ở Đảng bộ huyện Ba Bể đều duy trì nền nếp sinh hoạt đều đặn, tuân thủ theo quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn. Đã gắn nội dung sinh hoạt Chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại cơ sở. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cho các Chi bộ trực thuộc về nội dung, cách thức sinh hoạt nhằm tập trung thảo luận sâu một mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ. Qua đánh giá, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt hàng năm đạt gần 100%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Với những giải pháp đồng bộ của Đảng bộ huyện Ba Bể cũng như  Đảng bộ cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở đã có những chuyển biến tích cực trong việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Qua đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  Đồng thời khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của huyện.

Bài trướcNgân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018
Bài tiếp theoBa Bể triển khai tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm