Ba Bể khai thác gỗ rừng trồng

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể, trong 7 tháng đầu năm 2019, toàn huyện Ba Bể có 171 chủ rừng đã khai thác được hơn 3.172m3 gỗ rừng trồng trên diện tích 115ha.

Người dân xã Hà Hiệu khai thác gỗ rừng trồng

Trong đó, khai thác gỗ rừng trồng được trên 3.038m3, khai thác gỗ phân tán được 134m3, chủ yếu là keo, mỡ, xoan. Qua kiểm tra, theo dõi các chủ rừng cơ bản thực hiện theo đúng quy định cam kết khi thực hiện khai thác, chưa có tình trạng khai thác gỗ trái phép. Sở dĩ khai thác gỗ rừng trồng tăng là do nhiều diện tích rừng trồng đến tuổi khai thác, những quy định mới về khai thác gỗ rừng trồng đã tạo thuận lợi cho các chủ rừng, trên địa bàn huyện cũng có thêm nhiều cơ sở chế biến gỗ bóc thu mua gỗ cho người dân. Cùng với khai thác gỗ người dân cũng đẩy mạnh trồng rừng sau khai thác được trên 258ha, đạt kế hoạch đề ra. Trong những năm qua việc khai thác gỗ rừng trồng đã mang lại nguồn thu đáng kể đối với người trồng rừng, giúp nhiều hộ có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Đồng thời góp phần tăng nguồn thu ngân sách của địa phương./.

Bài trướcBa Bể tập trung chăm sóc ngô vụ mùa
Bài tiếp theoBa Bể: Tổ chức Mô hình chợ đêm Pác Ngòi