Ba Bể khai mạc tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên năm 2023

Sáng ngày 07 tháng 8, huyện Ba Bể đã tổ chức khai mạc Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn.

Ba Bể khai mạc Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn.

Theo đó, đợt tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm nay được huyện Ba Bể chia làm 07 lớp diễn ra từ ngày 07 tháng 8 đến hết ngày 22 tháng 8 năm 2023. Tại các lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được truyền đạt về một số nội dung gồm: Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành; những vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương 6 tháng đầu năm 2023; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; những nội dung mới trong Chương trình giáo dục Phổ thông 2018 và chương trình Mầm Non sau sửa đổi.

Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên là hoạt động được huyện Ba Bể tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức lý luận, chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn kịp thời cập nhật những chủ trương, đường lối của Đảng, tình hình thời sự, chính sách mới, đặc biệt là những nội dung mới liên quan tới chuyên môn, nghiệp vụ của ngành giáo dục trước khi bước vào năm học mới./.

Tác giả: Dương Hiểu (Trung tâm VHTT&TT huyện Ba Bể)

 

 

Bài trướcChức năng nhiệm vụ quyền hạn của phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bài tiếp theoBA BỂ: MƯA LŨ GÂY THIỆT HẠI NHÀ CỬA, CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG