Ba Bể: Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2021

Ngày 02/4/2021, UBND huyện Ba Bể đã tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2021 cho lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và công chức tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn. Đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện chủ trì hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của 06 Luật gồm: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Cư trú năm 2020; Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của các văn bản pháp luật được giới thiệu. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo viên pháp luật cấp huyện tiếp thu đầy đủ những nội dung được phổ biến tại hội nghị, thực hiện tốt nhiệm vụ truyền đạt lại tại cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến tới các tầng lớp nhân dân để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả./.

             Vi Thị Lê

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Bài trướcHội đồng nhân dân huyện Ba Bể tổ chức thành công kỳ họp thứ mười năm (kỳ họp chuyên đề)
Bài tiếp theoLễ Công bố xã Khang Ninh đạt chuẩn Nông thôn mới