Ba Bể: Học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân huyện Ba Bể vừa tổ chức học tập nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

Ảnh: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW Hội NDVN

Tham gia lớp học tập có 80 học viên là các chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng, chi hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Hội Nông dân huyện quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trong giai đoạn mới để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Thông qua lớp học tập nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Hội nông dân các xã, thị trấn nhận thức, ý thức trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp đã đề ra.

Bài trướcSôi động phong trào thể thao người cao tuổi Ba Bể
Bài tiếp theoĐoàn thiện nguyện chùa Phúc Tân tặng quà hộ nghèo xã Phúc Lộc