Ba Bể: Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan cho cuộc bầu cử

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai từ huyện đến cơ sở đã có sức tác động, cổ vũ mạnh mẽ, giúp mọi người dân hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn huyện đã làm mới trên 25 cụm pa nô lớn nhỏ, hơn 100 khẩu hiệu tại các điểm bỏ phiếu, trên 80 băng zôn và hơn 140 cờ én. Ngoài ra huyện còn tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử. Hiện nay, Trung tâm văn hóa Thể thao & Truyền thông huyện và cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trong huyện đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện./.

Ảnh: Ba Bể đẩy mạnh tuyên truyền trực quan bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thanh Chúc

Bài trướcCÁC CẤP HỘI LHPN HUYỆN BA BỂ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến bàn các giải pháp phòng, chống Covid-19