Ba Bể cung ứng hơn 90 tấn phân bón thực hiện mô hình cải tạo đất lúa

Thực hiện mô hình cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa năm 2019 theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng Nông nghiệp huyện Ba Bể cấp hơn 90 tấn phân bón cho người dân.

Xã Yến Dương hỗ trợ phân bón cho người dân

Trong đó, phân lân trên 50 tấn, kali 15 tấn, men vi sinh 1.500 gói, thuốc bảo vệ thực vật 6.700 gói. Vụ mùa năm nay, huyện Ba Bể thực hiện mô hình cải tạo đất trồng lúa trên diện tích 100 ha tại các xã: Hà Hiệu, Cao Thượng, Thượng Giáo. Tham gia mô hình người dân được hỗ trợ 50% phân bón, 100% men vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật. Để triển khai có hiệu quả mô hình, cơ quan chuyên môn huyện Ba Bể đã phối hợp tổ chức tập huấn quy trình cải tạo đất cho các hộ tham gia mô hình.

Năm nay huyện Ba Bể tiếp tục thực hiện mô hình sử dụng giống lúa chất lượng ứng dụng canh tác lúa cải tiến (SRI) tại xã Yến Dương với 161 hộ tham gia. Với diện tích 25ha huyện hỗ trợ 5 tấn phân đạm, hơn 12 tấn phân lân, gần 4 tấn kali, hơn 400 gói thuốc bảo vệ thực vật. Được biết, vụ mùa năm 2018 thực hiện mô hình này tại xã đã cho năng suất cao và hạn chế dịch bệnh hơn so với các giống lúa khác.

Sự hỗ về vật tư trên giúp tăng độ phì nhiêu của đất, giảm sâu bệnh, tăng năng suất cây trồng. Đồng thời giúp người dân giảm bớt nỗi lo về chi phí mua vật tư, yên tâm sản xuất khi bước vào mùa vụ.

Bài trướcHợp tác xã Yến Dương: Tiêu thụ nông sản cho người dân
Bài tiếp theoBan chỉ đạo hoạt động hè tỉnh kiểm tra công tác hè tại huyện Ba Bể