Ba Bể: Công nhận 55 mô hình “Dân vận khéo” năm 2019

Năm 2019, huyện Ba Bể có 91 tập thể và 35 cá nhân đăng ký thực hiện 126 mô hình dân vận khéo. Trong đó: 85 mô hình đăng ký mới và 41 mô hình đăng ký duy trì. Các mô hình đăng ký tập trung ở lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ quan công sở; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…. Qua quá trình thực hiện và bình xét đánh giá Hội đồng thẩm định đã lựa chọn và công nhận 55 mô hình, trong đó có 8 mô hình điển hình.
Các mô hình tiêu biểu được công nhận như: Mô hình vận động nhân dân hiến đất, góp ngày công lao động làm đường NTM, đảm bảo vệ sinh mô trường của thôn Bản xả, xã Chu Hương; mô hình vận động hội viên thực hiện “Đoạn đường tự quản” của Chi hội Phụ nữ thôn Khuổi Luồm, xã Yến Dương; mô hình vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường của thị trấn Chợ rã; Mô hình vận động nhân dân làm đường nội thôn và nhà văn hóa của thon Nà Khuổi xã Thượng Giáo; Mô hình kết nối, vận động các nhà hảo tâm xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn huyện của đồng chí Bùi Thị Hoa- Phó Bí thư TT Huyện ủy…
Qua thực hiện các mô hình “dân vận khéo” nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với công tác dân vận, ý thức trách nhiệm đối với việc phục vụ nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể, các cơ quan đơn vị địa phương đã làm tốt công tác dân vận ở cơ sở, có sự đổi mới về phương pháp tuyên truyền, vận động, vì vậy thông qua phong trào “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn, bản đảm bảo an ninh, phát triển kinh tế hộ gia đình, lưu truyền và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Để thực hiện công tác “Dân vận khéo” tốt hơn trong thời gian tới, Huyện ủy Ba Bể tiếp tục đặt ra phương hướng và giải pháp thực hiện như: Tăng cường quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến các tổ chức, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để phong trào “Dân vận khéo” được thực hiện đồng bộ, đi vào chiều sâu và hiệu quả, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình./.

Bài trướcĐại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hoàng Trĩ
Bài tiếp theoBa Bể tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi và cây trồng vụ Đông – Xuân năm 2019- 2020