Ba Bể chú trọng công tác phát triển đảng viên

Xác định bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Huyện Ba Bể luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020)./.

 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú huyện Ba Bể năm 2018

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay , toàn Đảng bộ huyện Ba Bể đã kết nạp được gần 500 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được trên 150  đảng viên. Trong đó, tỷ lệ đảng viên trẻ, tỷ lệ đảng viên nữ  và đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số đều đạt theo quy định. Đến nay, 100% khu dân cư, trường học có chi bộ độc lập, không có chi bộ sinh hoạt ghép. Bình quân hằng năm đã có trên 95% tổ chức cơ sở đảng và chi bộ có nguồn kết nạp đảng viên mới. Riêng năm 2017, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 216 đảng viên mới, các đảng viên mới được kết nạp bước đầu đã nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng, tích cực đi đầu trong công tác xoá đói, giảm nghèo ở địa phương.

Bài trướcBa Bể phát triển các Câu lạc bộ thể thao
Bài tiếp theoLễ công bố xã Cao Trĩ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017