Ba Bể cấp 76 giấy phép khai thác gỗ

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Bê, 9 tháng đầu năm 2014 huyện đã cấp phép 76 giấy phép khai thác gỗ với khối lượng 1352,730m3 gỗ các loại./.

 

 

 

Trên tổng khối lượng được cấp phép khai thác thì tính đến nay đã có 930,676m3 đã được nghiệm thu tiêu thụ, còn lại trên 470m3 đang tiếp tục được khai thác.  Nhìn chung các đơn vị, địa phương đã chú trọng triển khai kế hoạch trồng rừng và khai thác gỗ rừng trồng theo kế hoạch. Hiệu quả kinh tế rừng ngày càng được khẳng định, đặc biệt là rừng trồng phục vụ chế biến. Thị trường tiêu thụ gỗ từ rừng trồng ổn định nên người dân ngày càng quan tâm đến công tác trồng rừng, thu nhập và đời sống từng bước được nâng lên.

 

 

Bài trướcHiệu quả từ chương trình hỗ trợ máy sao, sấy chế biến chè tại Mỹ Phương
Bài tiếp theoBa Bể tích cực đào tạo nghề cho lao động nông thôn