Ba Bể: 768 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2014

Trong những năm qua, phong trào “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” luôn được các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Ba Bể triển khai và thực hiện có hiệu quả, từ phong trào này nhiều hội viên nông dân đã vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng./.

 

Ảnh: Mô hình kinh tế của Anh Nguyễn Chí Kiên – Thôn Khuổi Coóng xã Chu Hương

 

Qua kết quả bình xét của hội nông dân các cấp, năm 2014 huyện Ba Bể có 768 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó: 15 hộ đề nghị xét cấp tỉnh, 50 hộ đạt cấp huyện và 703 hộ đạt cấp cơ sở. Từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều hội viên nông dân điển hình tiên tiến trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương, tiêu biểu như mô hình sản xuất + dịch vụ của anh Đỗ Quốc Lĩnh – thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê; mô hình chăn nuôi + dịch vụ của của Chị Dương Thị Nơm – thôn Thạch Ngõa, xã Mỹ Phương; mô hình sản xuất + chăn nuôi của ông Lý Nguyên Bảo – thôn Tẩn Lùng, xã Đồng Phúc… các mô hình cho thu nhập bình quân từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/ người/tháng.

Cùng với thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện còn tích cực tương trợ giúp đỡ nhau như: hưỡng dẫn cách làm ăn, cho vay vốn không tính lãi, cung cấp cây, con giống, tạo việc làm giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững./.

 

 

 

 

Bài trướcBa Bể có 165 ha cánh đồng đạt giá trị 70 triệu đồng/ ha.
Bài tiếp theoHội nghị tổng kết Hội Cựu chiến binh năm 2014