Ba Bể: 6 tháng đầu năm 2016 – kết nạp 97 đảng viên mới

Theo báo cáo của Ban tổ chức Huyện ủy, trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ huyện Ba Bể kết nạp được 97 đảng viên mới; xét chuyển đảng chính thức cho 111 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 3.967 đảng viên.

 

Ảnh: Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Phòng NN& PTNT


Nhìn chung những đảng viên mới kết nạp đều là trẻ tuổi, nhiệt tình trong công tác, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, kiên định lập trường, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của đảng, năng động sáng tạo, vững vàng trước khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Thường trực Huyện ủy theo dõi, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo tốt các hội, đoàn thể phát hiện và lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho đảng, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp./.

 

 

Bài trướcBa Bể: Tập trung thu ngân sách những tháng cuối năm
Bài tiếp theoBan dân tộc tỉnh kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Ba Bể