Ba Bể: Tập trung thu ngân sách những tháng cuối năm

Năm 2016, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ba Bể là 19 tỷ 980 triệu đồng, tăng gần 1,9 tỷ đồng so với năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã thu ngân sách trên 9,8 tỷ đồng, bằng 50 % kế hoạch năm. Tuy nhiên so với kế hoạch đề ra thì kết quả này vẫn còn thấp./.

 

Ảnh: Tăng cường quản lý các nguồn thu


Khang Ninh là một trong những địa phương có số thu ngân sách đạt khá. Đến nay, xã Khang Ninh đã thu 163/183 triệu đồng, đạt 89% kế hoạch. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm cấp ủy, chính quyền xã Khang Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với việc đề ra nhiều các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016; mặt khác tăng cường công tác thu ngân sách, nhất là tăng thu, chống thất thu, tập trung những lĩnh vực thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách với nhiều giải pháp sát với thực tế của địa phương. Ông Bế Đức Thanh – Chủ tịch UBND xã Khang Ninh cho biết: “Về công tác thu ngân sách của xã Khang Ninh luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và sự tham mưu của cán bộ ủy nhiệm thu phụ trách địa bàn nên tất cả các nguồn thu đã được chỉ đạo thực hiện triệt để, không bị thất thoát các nguồn thu phát sinh. Tới đây UBND huyện chỉ đạo Chi cục thuế phối hợp với UBND xã thực hiện chống thất thu thuế trên địa bàn. Hiện nay chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phân công cán bộ phối hợp thực hiện tốt công tác này. Phấn đấu đến hết 30/10 sẽ hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2016”.

Tính đến thời điểm này, huyện Ba Bể có khoản thu đạt cao là thu tiền sử dụng đất đạt trên 83%, còn lại các khoản khác cơ bản đều kịp tiến độ. Mặc dù vậy các nguồn thu ở huyện Ba Bể vẫn nhỏ lẻ, không có nguồn thu lớn và ổn định, các doanh nghiệp, HTX hoạt động cầm chừng không hiệu quả, sản xuất kinh doanh theo mùa vụ nên khó khăn về nguồn thu. Nói về những khó khan trong công tác thu ngân sách của địa phương, Ông Ma Thế Quang – Chủ tịch UBND xã Cao Trĩ cho biết:Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, đối với địa phương xã Cao trĩ thì tiến độ thu ngân sách đến thời điểm này mới đạt được 46%. Những nguồn thu trên địa bàn còn rất nhiều khó khăn, nhưng địa phương sẽ quyết tâm để tận thu các nguồn thu trên địa bàn, tập trung khai thác nguồn thu về chuyển đổi mục đích sử dụng đất và nguồn thu từ khai thác gỗ trên địa bàn. Phấn đấu đến hết tháng 11 sẽ hoàn thành công tác thu ngân sách).

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách, Chi cục Thuế Ba Bể đã chú trọng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục thuế, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt Chi cục Thuế Ba Bể đã tập trung vào công tác quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh, rà soát các cá nhân, hộ kinh doanh mới phát sinh đưa vào quản lý thu thuế; Tăng cường công tác kiểm tra đối với việc thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp, các cá nhân và hộ kinh doanh; Phối hợp với các ngành có liên quan để quản lý thu các nguồn thu từ các doanh nghiệp ngoài tỉnh có hoạt động thực hiện các dự án, các hạng mục công trình do nhà nước đầu tư trên địa bàn huyện.  Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến các đối tượng nộp thuế, các cơ sở sản xuất kinh doanh những quy định của pháp lệnh về thuế và luật quản lý thuế để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành của người dân, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Ông Dương Hoàng Nguyên – Chi cục trưởng Chi Cục thuế huyện cho biết thêm: Để đảm bảo về nguồn thu, hiện nay Chi cục thuế cũng đang tham mưu cho UBND huyện tiến hành thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn để tiến hành rà soát toàn bộ nguồn thu trên địa bàn; đồng thời tham mưu cho huyện tiến hành đấu giá những lô đất hoặc giao đất đối với những trường hợp nằm trong quy định cho phép để giao đất có thu tiền bù vào những nguồn thiếu hụt nhằm đảm bảo công tác thu ngân sách trên địa bàn..”

 

Ảnh: Chi cục Thuế huyện đề ra nhiều giải pháp  tăng cường thu ngân sách cuối năm


Với các giải pháp chỉ đạo, triển khai quyết liệt và đồng bộ từ huyện đến cơ sở, tin rằng huyện Ba Bể sẽ hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2016 trong thời gian sớm nhất./.

 

 

Bài trướcBa Bể: Tăng cường quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa
Bài tiếp theoBa Bể: 6 tháng đầu năm 2016 – kết nạp 97 đảng viên mới