V/v thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Công văn Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội- Hội đồng nhân dân các cấp